#442 Spiritomb
Gen VII Dex

| Wild |

Wild Spiritomb

# -English Episode Name- -Jp. Episode Name- Pics
524 The Keystone Pops Spiritomb & The Odd Keystone Pics

<--- #441
Chatot
#443
Gible
--->