#575 Gothorita

Gothorita has not appeared in any Live Action Pokémon Movies

<--- #574
Gothita
#576
Gothitelle
--->