Order 1273

Turns: 13

Gimmicks Used:

TomatoTomato
PumpkinPumpkin
Dutch OvenDutch Oven

Tasks

Pic Task Amount
Score - 90000Score90000
Link 25 - 1Link 251
Tomato - 2Tomato2
Pumpkin - 5Pumpkin5

2 Star Tasks

Pic Task Amount
Score - 30000Score30000
Tomato - 2Tomato2

3 Star Tasks

Pic Task Amount
Link 20 - 1Link 201
Pumpkin - 3Pumpkin3